Do góry

Czytelnia

„Bez względu na to, czy mówimy o aktorach zespołów zawodowych, czy amatorskich, ta książka próbuje w każdym rozbudzić ten teatr, który nosi w sobie każdy człowiek. Jesteśmy teatrem, nawet jeśli go nie robimy”. 

A. Boal. Gry dla aktorów i nieaktorów. 

Publikacja zawiera opisy warsztatów wykorzystujących ćwiczenia Augsto Boala. Osoby prowadzące warsztaty uczestniczyły w szkoleniu pt. Boal in practice prowadzonym przez Drama Way Fundację Edukacji i Kultury w 2021 roku, w Supraślu. W ramach opisywanych warsztatów dzielą się swoim doświadczeniem używania technik "Boalowych" z różnymi grupami i w bardzo różnych kontekstach.

...

Niniejszy artykuł jest inspirowany lekturą książki „Theatre for change” Roberta J. Landy i Davida T. Montgomery.  Jednym z elementów ww. publikacji są rozmowy profesjonalistów na temat teatru zaangażowanego społecznie; próba definicji pojęcia „applided theatre”, odnalezienia w nim tych jakości, które dla każdego z rozmówców są w trakcie pracy najważniejsze.

...

W ramach warszawskiej części IV edycji projektu Art Generacje działały dwie międzypokoleniowe grupy: bielańska, pracująca w dwóch etapach (jesień-zima 2017 i zima-wiosna 2018) oraz mokotowska, pracująca w jednym etapie (zima-wiosna 2018).W obu wypadkach zadaniem prowadzących było doprowadzenie do tego, by ich grupy stworzyły wydarzenie artystyczne – spektakl wokół tematyki szeroko rozumianej pa

...

W swoim artykule autorka przedstawia możliwości wykorzystania metody dramy na lekcjach języka polskiego.

Artykuł napisany przez Absolwentkę Szkoły Trenerów Dramy, Joannę Karpińską. 

...

Artykuł Marty Skorczyńskaiej napisany w oparciu o pracę zaliczeniową w ramach V Edycji Szkoły Trenerów Dramy. Autorka wskazuje na ciało w ruchu jako moment wyjściowy w procesie uczenia się i eksploruje koncepcje „embodied learning”. Ukazuje edukacyjne znaczenie rozgrzewek fizycznych w dramie, które zwracają uwagę, że mam ciało i jestem ciałem.

...

W niniejszym artykule autorka ukazuje dramę jako metodę edukacyjną, której istotą jest działanie i doświadczanie.

Artykuł został napisany przez Absolwentkę Szkoły Trenerów Dramy Sonię Ruszkowską.

...

Artykuł traktuje o  wykorzystaniu metody teatru w pedagogice resocjalizacyjnej na przykładzie Teatru Moralnego Niepokoju, który działa od wielu lat w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym nr 4 w Warszawie. Grupa realizuje własne spektakle poruszające tematy etyczno-społeczne.

...

Wywiad na temat specyfiki metody dramy i możliwości jej użycia w trakcie szkoleń. Wywiadu udzieliły Maria Depta-Jędrzejczak (Maria Depta), Eliza Gniado oraz Aldona Żejmo-Kudelska. Wywiad został opublikowany w newsletterze CPiK SWPS w Warszawie w październiku 2010 oraz na portalu Nowoczesna Firma w listopadzie 2011.

...

Artykuł Antoniny Mużdżak napisany w oparciu o pracę zaliczeniową w ramach II Edycji Szkoły Trenerów Dramy. Refleksje dotyczą jednego z aspektów bycia trenerem dramy, a mianowicie mądrości i eksperckości.

...

W artykule autorka wyodrębnia typy narracji oraz zastanawia się czy i jak wpływają one na ostateczny kształt i treść historii tworzonych w dramie. Autor: Aldona Żejmo-Kudelska. Artykuł opublikowany w Terapia w resocjalizacji cz. II ujecie praktyczne, pod redakcją Andrzeja Rejznera i Pawła Szczepaniaka, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2009

...