Do góry

Czytelnia

"Art Generacje 2015-16 – międzypokoleniowy projekt edukacji kulturalnej jako przykład Teatru Zaangażowanego Społecznie" Adam Gąsecki

Artykuł dotyczy III edycji projektu, realizowanej w latach 2015-16 w trzech miejscach: w gminie Pilzno, Dębicy i Warszawie. Tematem przewodnim był czas i związane z nim przemijanie, szukanie swojej siły do mierzenia się z nim, rola wspomnień, relacje między przeszłością a przyszłością w osobistych biografiach uczestniczek i uczestników.