Do góry

Czytelnia

Najważniejsze jest budowanie relacji - rozmowa o wykorzystaniu teatru ze społecznością w pracy z młodzieżą z MOW-ów i MOS-ów

Niniejszy artykuł jest inspirowany lekturą książki „Theatre for change” Roberta J. Landy i Davida T. Montgomery.  Jednym z elementów ww. publikacji są rozmowy profesjonalistów na temat teatru zaangażowanego społecznie; próba definicji pojęcia „applided theatre”, odnalezienia w nim tych jakości, które dla każdego z rozmówców są w trakcie pracy najważniejsze. Rozmowy te są żywym dialogiem, wielowątkowym, pełnym pasji spotkaniem profesjonalistów, inspirującym czytelników do własnych przemyśleń. Będąc pod wrażeniem tej formuły tekstu zdecydowaliśmy się na jej powielenie, stworzenie „polskiego odpowiednika” zapisu spotkania, wymiany myśli i refleksji.  W spotkaniu – rozmowie wzięli udział artyści-trenerzy Fundacji Drama Way, Aldona Żejmo-Kudelska  i Adam Gąsecki, wykorzystujący na co dzień metody teatru ze społecznością oraz Katarzyna Pciak, wychowawczyni i pedagog z Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 1 w Łomiankach.