Do góry

Czytelnia

"Redefinicja siebie w procesie dramowym poprzez uruchomienie i kontakt z ciałem" Marta Skorczyńska

Artykuł Marty Skorczyńskaiej napisany w oparciu o pracę zaliczeniową w ramach V Edycji Szkoły Trenerów Dramy. Autorka wskazuje na ciało w ruchu jako moment wyjściowy w procesie uczenia się i eksploruje koncepcje „embodied learning”. Ukazuje edukacyjne znaczenie rozgrzewek fizycznych w dramie, które zwracają uwagę, że mam ciało i jestem ciałem. Bez akceptacji tych dwóch stwierdzeń, uczenie się pozostaje niepełne. Ostatecznie, zwraca uwagę, że poprzez uruchomienie ciała, trener dramy zaprasza do procesu redefinicji siebie, a więc integracji w przestrzeń swojej tożsamości różnych form odczuwania, poruszania się, bycia w kontakcie ze sobą samym i otaczającym środowiskiem, poszerzania świadomego potencjału funkcjonowania w świecie.