Do góry

Czytelnia

"Teatr w edukacji: nowe spojrzenie na profilaktykę uzależnień" Aldona Żejmo-Kudelska

Artykuł prezentuje nowatorskie podejście do profilkatyki uzależnień łączące edukację kulturalną z oddziaływaniami profilaktycznymi. Autor: Aldona Żejmo-Kudelska. Artykuł opublikowany w Głos Pedagogiczny, listopad 2011(33), str. 16-18

O problemie używania alkoholu przez młodzież trudno jest dyskutować z młodymi ludźmi w sposób szczery i otwarty. Podstawowym problemem jest łatwość z jaką popadamy w stereotypy: „pijącej młodzieży" (którą „trzeba" zmienić) i „profesjonalnych profilaktyków" (którzy wiedzą, jak to zrobić). W takiej sytuacji nie  jest łatwo nawiązać  prawdziwy kontakt z młodzieżą, dotrzeć do jej świata wewnętrznego, poznać autentyczne przemyślenia i emocje związane z tym tematem. Teatr w Edukacji - o którym traktuje niniejszy artykuł - stwarza młodzieży i dorosłym szansę budowania realnego spotkania i porozumienia w obszarze profilaktyki alkoholowej.