Do góry

Czytelnia

"Teatr Zaangażowany Społecznie: próba charakterystyki cz.I" Maria Depta, Aldona Żejmo-Kudelska

W dwuczęściowym artykule Aldona Żejmo Kudelska i Maria Depta podejmują próbę zarysowania trudności terminologicznych oraz zdefiniowania cech charakterystycznych Teatru Zaangażowanego Społecznie (TZS), opisują także wybrane popularne w Polsce metody pracy TZS.  W pierwszej części artykułu autorki zmierzają się z kwestiami definicji oraz koncentrują się na opisie teatru poruszającego tematy społeczne i/lub polityczne w dwóch perspektywach: aktywizmu teatralnego i interwencji teatralnej.