Do góry

Czytelnia

"Teatr Zaangażowany Społecznie: próba charakterystyki cz.II" Maria Depta, Aldona Żejmo-Kudelska

Tekst jest drugą częścią artykułu „Teatr Zaangażowany Społecznie – próba charakterystyki”, w którym Aldona Żejmo Kudelska i Maria Depta podjęły próbę zdefiniowania cech charakterystycznych teatru zaangażowanego społecznie (TZS) rozumianego jako interwencja. W drugiej części autorki opisują wybrane, popularne w Polsce metody pracy: Teatr w Edukacji, Teatr Forum i Teatr ze społecznością.