Do góry

Czytelnia

"Teatr Zaangażowany Społecznie: prowadzący, aktor, widz" Maria Depta, Aldona Żejmo-Kudelska

Poniższy tekst jest kontynuacją napisanego przez Aldonę Żejmo - Kudelską oraz Marię Deptę artykułu „Teatr Zaangażowany Społecznie – próba charakterystyki”, w którym została podjęta próba zdefiniowania cech charakterystycznych teatru zaangażowanego społecznie (TZS) rozumianego jako interwencja. Opisane zostały również wybrane, popularne w Polsce metody pracy: Teatr w Edukacji, Teatr Forum i Teatr ze społecznością.
W tym artykule nacisk został położony na: prowadzącym, aktorach/uczestnikach i widowni TSZ. Celem artykułu jest przyjrzenie się roli i kompetencjom profesjonalistów tworzących projekty teatru zaangażowanego społecznie oraz znaczeniu budowania kontaktu i włączania uczestników w proces przygotowywania i wystawiania spektakli. W artykule zostały też opisane podstawowe modele pracy nad scenariuszem przedstawień TZS.