Do góry

Czytelnia

Teatr Zaangażowany Społecznie w Polsce. Teoria i praktyka. Pod redakcją Aldony Żejmo-Kudelskiej i Katarzyny Błachiewicz-Korygi.
Teatr Zaangażowany Społecznie w Polsce. Teoria i praktyka. Pod redakcją Aldony Żejmo-Kudelskiej i Katarzyny Błachiewicz-Korygi.

Niniejsza publikacja jest pierwszą polską próbą zebrania w jednym miejscu zarówno teorii, jak i praktyki najbardziej popularnych nurtów Teatru Zaangażowanego Społecznie w Polsce - Teatru Forum i Teatru ze Społecznością. Częścią tej publikacji jest również rozmowa z praktykami TZS, którzy w szczery i otwarty sposób dzielą się swoim, nie zawsze łatwym, doświadczeniem.

Jest to propozycja adresowana do wszystkich, którym tematyka Teatru Zaangażowanego Społecznie jest bliska - zarówno do profesjonalistów tworzących spektakle teatralne, jak i do osób wykorzystujących techniki TZS w pracy z grupą - nauczycieli, pedagogów, trenerów, arteterapeutów.

Przystępny język, ciekawe przykłady praktyczne, zrozumiała teoria i ładna dla oka grafika - to cechy wyróżniające tę jedyną w swoim rodzaju publikację, która otrzymała niezwykle ciepłą i pozytywną recenzję od profesorki habilitowanej Uniwersytetu Warszawskiego - Pani Anity Stefańskiej.

Publikacja ta to zbiór artykułów różnych autorów, którymi są: Katarzyna Błachiewicz-Koryga, Maria Depta, Adam Gąsecki, Magdalena Jasińska, Jarek Rebeliński, Sonia Ruszkowska, Wioletta Szuba, Aldona Żejmo-Kudelska.

Publikacja ta powstała dzięki dofinansowaniu przez m.st. Warszawa.