Do góry

Czytelnia

"Wykorzystanie teatru w edukacji etycznej" Marcin Kostyra

Artykuł traktuje o  wykorzystaniu metody teatru w pedagogice resocjalizacyjnej na przykładzie Teatru Moralnego Niepokoju, który działa od wielu lat w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym nr 4 w Warszawie. Grupa realizuje własne spektakle poruszające tematy etyczno-społeczne. W artykule można przeczytać też o terapeutycznych korzyściach wykorzystania tej metody w resocjalizacji.

Artykuł pierwotnie ukazał się w czasopiśmie "Filozofia Publiczna i Edukacja Demokratyczna", tom IV, nr 2, 2015 rok, s. 186-198

Artykuł opublikowany na licencji Creative Commons BY-NC-ND 4.0