Do góry

Czytelnia

„Bez względu na to, czy mówimy o aktorach zespołów zawodowych, czy amatorskich, ta książka próbuje w każdym rozbudzić ten teatr, który nosi w sobie każdy człowiek. Jesteśmy teatrem, nawet jeśli go nie robimy”. 

A. Boal. Gry dla aktorów i nieaktorów. 

Celem cyklu artykułu jest przybliżenie polskim czytelnikom biografii Augusto Boala i chronologiczne zestawienie jej z rozwojem wypracowanych przez niego metod teatralnych. Autorki w I części cyklu wyjaśniają sposób pisania i czytania cyklu artykułów oraz skupiają się na  pierwszym okresie życia Augusto Boala:  dzieciństwie i młodości.

...

W działanie dramowe w sposób naturalny wpisana jest ewaluacja. Nie tylko dlatego, że każda praca z grupą wymaga od jej realizatora rzetelnej oceny osiągniętych rezultatów, lecz przede wszystkim dlatego, że drama jako taka jest zarówno działaniem na rzecz zmiany, jak i autobadaniem jej przejawów.

...

Artykuł prezentuje nowatorskie podejście do profilkatyki uzależnień łączące edukację kulturalną z oddziaływaniami profilaktycznymi. Autor: Aldona Żejmo-Kudelska. Artykuł opublikowany w Głos Pedagogiczny, listopad 2011(33), str. 16-18

...

W artykule autorki próbują przybliżyć w jaki sposób Teatr w Edukacji (TIE), umożliwia młodzieży wielowymiarowe uczenie się, poprzez kontakt z angażującą emocjonalnie historią. Autor: Alicja Jaskulska, Aldona Żejmo-Kudelska. Artykuł opublikowany w Theatre in Education: theory and Polish practice, w: Drama. Learning and Creativity, (red.) Alicja Gałązka

...

Artykuł prezentuje wyniki badania efektywności edukacyjnego projektu dramowego   „Coś o Kacprze”, którego głównym celem była edukacja o i na rzecz praw człowieka. W artykule poruszana zostaje problematyka   możliwości wykorzystania TIE (Theatre In Education) w tym obszarze nauczania. Autor: Maria Depta.

...

W artykule opisana jest metoda TIE (Theatre In Education). Autorka krótko przedstawia rys historyczny oraz podstawowe cechy charakterystyczne i założenia tej formy interaktywnego teatru. Autor: Maria Depta. Artykuł opublikowany w pracy zbiorowej pod redakcją Katarzyny Markowskiej-Byczek "Drama stosowana jako narzędzie społecznej interwencji.

...

Publikacja przygotowana przez Drama Way Fundację Edukacji i Kultury w ramach finału projektu "To mi gra" w 2017 roku. Podstawowym celem projetu było zwiększenie aktywności obywatelskiej wychowanków Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych (MOW) i nastolatków mieszkających w Ośrodku dla Cudzoziemców (ODC) w Warszawie.

...

Artykuł został stworzony w oparciu o pracę zaliczeniową autorki napisaną na zakończenie SzkołyTrenerów Dramy Drama Way (2016, IV edycja). Tekst omawia możliwości, cele i wartości zastosowania metody dramy i projektów TIE (Teatru w Edukacji) w programach profilaktyki pozytywnej skierowanej  dzieci i młodzieży. 

...

"To najważniejszy skok w kierunku rozwoju naszego teatru” - tak o swojej metodzie mówił sam Augusto Boal (2008, s. 150). “Joker System” to złożony system teatralny, stanowiący podstawę teoretyczną dla stworzenia metodologii Teatru Uciśnionych, którą reżyser rozwijał w kolejnych latach, poczynając od projektu ALFIN w Peru, realizowanego w duchu idei Pedagogiki Uciśnionych Paulo Freire.

...

Publikacja stworzona przez Drama Way Fundację Edukacji i Kultury w ramach projektu "Teatr Codzienny - projekt edukacji kulturalnej metodą Teatru Forum i Community Theatre". Publikacja jest efektem Kursu Teatru ze społecznością, który Fundacja Drama Way przeprowadziła w Supraślu od 2012 roku. Zawiera ona część teoretyczną: zapis rozmów z Johnem Somersem, reżyserem supraskiego spektaklu oraz praktyczną: wskazówki dla realizatorów i opis spektaklu wystawionego na zakończenie Kursu.

...