Do góry

Czytelnia

„Bez względu na to, czy mówimy o aktorach zespołów zawodowych, czy amatorskich, ta książka próbuje w każdym rozbudzić ten teatr, który nosi w sobie każdy człowiek. Jesteśmy teatrem, nawet jeśli go nie robimy”. 

A. Boal. Gry dla aktorów i nieaktorów. 

Artykuł dotyczy III edycji projektu, realizowanej w latach 2015-16 w trzech miejscach: w gminie Pilzno, Dębicy i Warszawie. Tematem przewodnim był czas i związane z nim przemijanie, szukanie swojej siły do mierzenia się z nim, rola wspomnień, relacje między przeszłością a przyszłością w osobistych biografiach uczestniczek i uczestników.

...

Poniższy tekst jest kontynuacją napisanego przez Aldonę Żejmo - Kudelską oraz Marię Deptę artykułu „Teatr Zaangażowany Społecznie – próba charakterystyki”, w którym została podjęta próba zdefiniowania cech charakterystycznych teatru zaangażowanego społecznie (TZS) rozumianego jako interwencja.

...

Tekst jest drugą częścią artykułu „Teatr Zaangażowany Społecznie – próba charakterystyki”, w którym Aldona Żejmo Kudelska i Maria Depta podjęły próbę zdefiniowania cech charakterystycznych teatru zaangażowanego społecznie (TZS) rozumianego jako interwencja. W drugiej części autorki opisują wybrane, popularne w Polsce metody pracy: Teatr w Edukacji, Teatr Forum i Teatr ze społecznością.

...

W dwuczęściowym artykule Aldona Żejmo Kudelska i Maria Depta podejmują próbę zarysowania trudności terminologicznych oraz zdefiniowania cech charakterystycznych Teatru Zaangażowanego Społecznie (TZS), opisują także wybrane popularne w Polsce metody pracy TZS.  W pierwszej części artykułu autorki zmierzają się z kwestiami definicji oraz koncentrują się na opisie teatru poruszającego tematy społe

...

Badania doktor Justyny Klingemann, ktora na podstawie anonimowej oceny spektakli Teatru Forum i Teatru ze Społecznością, wystawionych w 2015 roku przez Drama Way Fundację Edukacji i Kultury, przeanalizowała ich wartość artystyczną, atrakcyjność oraz przydatność w życiu osobistym i społecznym. 

...

Z międzynarodowych badań wynika, że uczestnicy warsztatów dramowych są bardziej twórczy, elastyczni, aktywni, przedsiębiorczy, bardziej tolerancyjni w prównaniu do osób, które nie uczestniczyły w takich zajęciach. Drama stosowana działa, ale jak?

...

Czym jest drama stosowana? Czemu może służyć oraz dlaczego działa? Krótko o metodzie pracy z grupami, która odświeża warsztat i uruchamia nieskończone możliwości kreatywnego działania

...

Projekt "Scena dla twardziela" dotyczy postrzegania kulturowych wzorców męskości i ich wpływu na dyskryminację i przemoc ze względu na płeć, wykorzystując Teatr Forum. W publikacji autorzy dzielą się doświadczeniami zdobytymi podczas tworzenia i realizacji projektu„Scena dla twardziela” w latach 2015–2016 roku.

...

Przemyślenia Wojciecha Dudy na temat tworzenia spektaklu "decyzJA" oraz droga, którą przeszedł od zagorzałego fana sportu do entuzjasty metody Teatru Forum.

...

Adrian Jackson, Dyrektor Artystyczny Cardboard Citizens wspomina “Peryklesa” Szekspira, produkcję  zrealizowaną z Royal Shakespeare Company.

...