Do góry

Karty podstawowe

PROFIL

Anna Mikołajczyk
rozagruzji@onet.eu
Anna Mikołajczyk-Kłębek jest absolwentką kursu „Teatr ze społecznością” edycja 2015 Fundacji DramaWay, uczestniczyła w kursach dot. dramy i różnych metod teatralnych, terapii tańcem i ruchem. Jest dziennikarką, zajmuje się również edukacją kulturalną, animacją teatralną. W ramach firmy Róża Gruzji podejmuje działania społeczne i animacyjne związane z edukacją międzykulturową o Gruzji, pisze projekty i scenariusze wydarzeń artystycznych. Prowadzi działania w przestrzeni miejskiej miasta Wyszkowa i w szkołach, m.in. zajęcia o Gruzji. Interesuje się tworzeniem teatru w przestrzeni miejskiej z wykorzystaniem elementów lokalnej kultury, Teatru Forum oraz teatru ze społecznością.