Do góry

Karty podstawowe

PROFIL

Iga Załęczna
zaleczna@gmail.com
Wrocław
Animator kultury, choreograf, aktorka. a Absolwentka Wiedzy o teatrze (Uniwersytet Jagielloński), Choreografii i technik tańca ( Akademia Muzyczna w Łodzi), Akademii Praktyk Teatralnych Gardzienice, Studium Animatorów Kultury we Wrocławiu (SKiBA) Członkini i założycielka Stowarzyszenia Teatralnego Chorea, w którym realizuje autorskie projekty teatralne (Wiatr w sosnach, Koguty, Borsuki i inne Kozły, Córka swojej matki, Isla Cisneros – zrealizowany w ramach zamówień kompozytorsko-choreograficznych Instytutu Muzyki i Tańca) oraz edukacyjno-artystyczne (m. inn.:Antyk-taniec w RE-KONSTRUKCCJI; GEOMETRIA I PUSTKA: PRZESTRZENIE CIAŁA/CIAŁO W PRZESTZRENI). Współpracuje z Pawłem Passinim, tworząc zespół prowadzonego przez niego niezależnego teatru: Nettheatre. Teatr w sieci powiązań. Zagrała w wielu jego spektaklach m.inn.: Wszystkie rodzaje śmierci, Turandot, Kukła. Księga blasku, Ala ma sen. Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w latach 2010, 2011, 2017. Bierze udział w niezależnych projektach teatralnych (m. inn..: Vulva, reż. J.Lewicka, Lublin 2014). Od 2012 roku prowadzi zajęcia w zakresie reżyserii, plastyki ciała i technik wyrazu scenicznego w Policealnym Studium Animatorów Kultury we Wrocławiu (szkolaanimacji.pl). Prowadzi warsztaty i szkolenia dla osób pracujących w przestrzeni edukacji artystycznej. W 2016 roku otrzymała stypendium z ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) - Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego, co wiązało się z dwumiesięcznym pobytem szkoleniowym we Florencji w Fundacji Fabbrica Europa oraz w Pontederze w Teatro Era. Centro per la Sperimentazione e la Ricerca Teatrale. W 2015 r. ukończyła kurs Teatru Forum rozpoczynając w tym samym roku samodzielną pracę metodami teatru zaangażowanego. W ramach przyznanego w 2016 roku stypendium artystycznego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego realizuje projekt: Teatr Forum – roczny cykl warsztatów i spektakli.