Do góry

Karty podstawowe

PROFIL

Justyna Dąbrowska
j.dabrowska@10g.pl
Warszawa
Jestem absolwentką studiów magisterskich w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego oraz licznych studiów podyplomowych z zakresu pedagogiki i terapii. Moja specjalizacja to psychosocjologia problemów społecznych. Obecnie pracuję w Szkole Podstawowej jako pedagog szkolny. Prowadzę również warsztaty psychoedukacyjne dla dzieci i młodzieży z zakresu obszarów inter- i intrapersonalnych: komunikacji, konstruktywnych sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych i konfliktowych, profilaktyki przemocy i agresji. Moją działalność zawodową rozszerza współpraca w ramach projektów edukacyjnych i naukowych ze Stowarzyszeniem „W stronę dziewcząt”, Fundacją Grupy Adamed, Zakładem Badań nad Alkoholizmem i Toksykomaniami IPiN oraz Akademią Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Obecnie swoje zainteresowania skupiam wokół metod twórczej profilaktyki. Jestem zakochana w Teatrze Forum :)