Do góry

Organizacja

Fundacja Chrześcijańska Nebo
biuro@fundacjanebo.pl
505902336

Fundacja Chrześcijańska NEBO jest organizacją pozarządową, która została powołana do życia w maju 2012 roku. Jesteśmy młodą organizacją, jednak nasza kadra to ludzie z wieloletnim doświadczeniem w pracy w różnych organizacjach pomocowych. Realizujemy swoje cele poprzez opiekę, doradztwo, pracę wychowawczo-adaptacyjną, pomoc duchową i materialną osobom, rodzinom, środowiskom dotkniętym patologią, biednym, słabym, zagubionym, bezradnym, uzależnionym i upośledzonym społecznie, materialnie, zdrowotnie i duchowo. Poprzez nasze działania chcemy kształtować właściwe postaw i relacje obowiązujące w zdrowej społeczności, oparte na zasadach i wartościach chrześcijańskich.