Do góry

Organizacja

Fundacja Performat
info@fundacjaperformat.com
664 350 798

Celem Fundacji PERFORMAT jest wspieranie, upowszechnianie i promocja działań performatywnych w zakresie teatru, tańca, muzyki, literatury i sztuk wizualnych, dlatego interesuje nas zarówno organizacja działań kulturalnych, jak ich opis i ocena. Fundacja promuje ludzi młodych, uzdolnionych i wrażliwych na kulturę. Skupia i organizuje środowisko humanistyczne we wspólnych inicjatywach oraz poprzez stwarzanie warunków do indywidualnego rozwoju.

Fundacja działa na wielu obszarach: krytyki teatralnej i tanecznej, edukacji teatralnej, organizacji wydarzeń kulturalnych oraz produkcji artystycznej.