Do góry

Organizacja

Gminny Ośrodek Kultury w Górznie
gok@gorzno.pl
564989253

Gminny Ośrodek Kultury w Górznie od kilku lat realizuje projekty, które są zakorzenione lokalnie. Szuka tematów ważnych dla mieszkańców razem z mieszkańcami. Konsultuje szereg działań, wywołuje kolejne wydarzenia. Kontakt ze społecznością jest fundamentem w pracy. Angażuje się także w liczne projekty partnerów wierząc, iż sieciowanie kultury ma głęboki sens zarówno dla instytucji, jak i dla społeczności.