Do góry

Organizacja

Pracownia Działania CUD Ciało - Umysł - Duch
pracownia.cud@gmail.com
507032937

Pracownia Działania CUD zajmuje się organizacją i przeprowadzaniem warsztatów na rzecz ukierunkowanego rozwoju. Działania skupione wokół psychologii pozytywnej, które koncentrują się na człowieku - uczciwym pokazywaniu i uczeniu wartości, przekazywaniu konkretnych umiejętności, dzięki którym żyje się lepiej. Drama, Arteterapia, Teatr Forum to fascynujące metody, dzięki którym można wiele się nauczyć w sposób ciekawy i insipujący.