Do góry

Organizacja

Stowarzyszenie Kamera
ngokamera@gmail.com
501 838 708

Stowarzyszenie Kamera skupia szczecińskich artystów (filmowców, aktorów, muzyków, plastyków) animatorów kultury, socjologów, pedagogów, terapeutów czyli ludzi o szerokim spektrum zainteresowań. Stowarzyszenie inicjuje wydarzenia kulturalne, popularyzuje dokonania artystów, edukuje młodzież i dorosłych poprzez sztukę oraz podejmuje wszelkie działania na rzecz profilaktyki społecznej. Celem nadrzędnym Stowarzyszenia KAMERA jest prowadzenie działalności społecznie użytecznej integrującej różne formy działań artystycznych i profilaktyki społecznej.