Do góry

Organizacja

Straż miejska w Warszawie
marzena.koniuszewska@strazmiejska.waw.pl
723 986 086

Straż Miejska m.st Warszawy jest jednostką organizacyjną m.st. Warszawy. Swoje zadania realizuję w Referacie Profilaktyki poprzez prowadzenie działań edukacyjnych w placówkach oświatowych, podczas imprez rekreacyjnych, kulturalnych i sportowych organizowanych dla uczniów, rodziców, kadry pedagogicznej i osób starszych. Najważniejsze pole działania skupia się na profilaktyce uniwersalnej, przeciwdziałając zachowaniom ryzykownym i wzmacniając pozytywne wzorce zachowań. 

Jednym z priorytetowych projektów Referatu jest projekt „Teatr na Straży” w ramach którego realizowane są spektakle dla grupy młodszej „O Florce, która chciała zostać piłkarzem”, „Florka w sieci” i spektakle dla młodzieży gimnazjalnej prowadzone metodą Teatru Forum pt. „Domino”.