Do góry

Organizacja

Teatr Szwalnia
teatrszwalnia@teatrszwalnia.pl
668 218 232
www.teatrszwalnia.pl

Działalność Stowarzyszenia Targowa 62 jest inicjatywą non-profit, ukierunkowaną na edukację artystyczną dzieci i młodzieży, promocję twórczości artystów niezależnych, propagowanie kultury teatralnej, pracę badawczą w zakresie sztuki teatru.

Od 2011 roku Stowarzyszenie Targowa 62 prowadzi w Łodzi Centrum Kultury Niezależnej Teatr Szwalnia (od 2015 roku pod nazwą Teatr Szwalnia). Od 2014 roku funkcjonuje 
w porozumieniu z Poleskim Ośrodkiem Sztuki, jako filia. Teatr Szwalnia to przestrzeń otwarta dla działań artystycznych i edukacyjnych. Miejsce poszukiwań, współpracy i spotkań twórców teatru, filmu, muzyki i sztuk plastycznych. Profesjonalistów i amatorów.

Do zespołu Teatru Szwalnia należą: Marcin Brzozowski, Ewa Łukasiewicz, Wacław Mikłaszewski, Elżbieta Mentel, Katarzyna Skręt, Patrycja Terciak oraz Anna Błąkała.

Teatr od 2011 roku ma swoją siedzibę w dawnym Domu Kultury Kolejarza w dzielnicy Stare Polesie w Łodzi. 

OTWARTA SCENA INICJATYW ARTYSTYCZNYCH to nieformalna grupa teatralna, otwarta dla dorosłych i seniorów, dzięki Teatrowi Szwalnia znalazła przestrzeń na swoje działania, tym razem obejmujące pracę nad nowym projektem teatralnym inspirowanym sztuką amerykańskiego dramaturga Eugene’a O’Neilla, zatytułowaną „I śmiał się Łazarz”. Planowany projekt obejmuje niemal roczny cykl pracy (październik 2015 – wrzesień 2016) zakończony realizacją spektaklu.