Do góry

Projekt

Karty podstawowe

"Teatr Codzienny - projekt edukacji kulturalnej"
Warszawa i Supraśl, Polska
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Miasto Stołeczne Warszawa
19.11.2014
Termin składania zgłoszeń: 
19.11.2014

Projekt Teatr Codzienny to projekt szkoleniowy, realizowany przez Fundację Edukacji i Kultury Drama Way od 2012r.

W roku 2016, w ramach V edycji projektu, zostaną przeprowadzone 2 Kursy: Teatr Forum  i Teatr ze społecznością

KursTeatr Forum i Teatr ze społecznością to interaktywne metody pracy z grupą należące do nurtu teatru zaangażowanego społecznie; budującego więzi i aktywizującego uczestników do rozwiązywania ważnych problemów
społecznych. Szkolenia adresowane są  do osób pracujących lub chcących pracować metodami teatralnymi ze społecznościami lokalnymi i grupami defaworyzowanymi.

Kurs realizowany jest przez jest Drama Way Fundację Edukacji i Kultury w ramach projektu Teatr Codzienny.

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Partnerami projektu Teatr Codzienny są brytyjskie organizacje Cardboard Citizens, The Tale Valley Community Theatre, Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie, Centrum Kultury i Rekreacji w Supraślu.

      

Partnerzy projektu: