Do góry

Projekt

Karty podstawowe

"Wspólna przestrzeń - wspólne sprawy"
Supraśl, Polska
Polsko – Amerykańska Fundacja Wolności w ramach programu

Projekt „Wspólna przestrzeń – wspólne sprawy” miał sprawić, by szeroko rozumiana przestrzeń publiczna Supraśla stała się faktycznie wspólną sprawą jego mieszkańców. Przez prawie rok spotykaliśmy się lokalną społecznością na kawiarenkach obywatelskich, by zaplanować działania. Razem wnieśliśmy trochę sztuki użytkowej w przestrzeń Supraśla. Stworzysliśmy także z młodzieżą spektakl metodą Teatru ze Społecznością. Wielu Supraślan mogło być zaskoczonych tym, jak młodzi ludzie postrzegają swoje miasto.

Dobrem wspólnym, nad którym mieliśmy pracować okazała się być przestrzeń publiczna. A właściwie rozbudzenie aktywności mieszkańców Supraśla i pokazanie, że zamiast narzekać, mogą sami wpływać na jej kształt. Najstarsi Supraślanie z rozrzewnieniem wspominają czasy, kiedy ludzie spotykali się na ulicach i rozmawiali ze sobą o sprawach ważnych dla ich społeczności. Spróbowaliśmy przywrócić w nieco innej formie ten dobry zwyczaj.

Trochę z pewnością się udało, bowiem jednym z efektów Kawiarenek Obywatelskich było zawiązanie kliku grup inicjatywnych, które wspólnie złożyły wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na kolejne działania w przestrzeni Supraśla. Projekt jest w trakcie realizacji.

Spotkaniem i świetną formą wymiany myśli może być także teatr. Dlatego jednym z działań w projekcie było stworzenie z mieszkańcami spektaklu opartego na lokalnych historiach i spostrzeżeniach uczestników. Zgłosiła się głównie młodzież i to ona ostatecznie została autorami scenariusza i aktorami „Znad Supraśli”. Powiedziała dorosłym mieszkańcom wiele o tym, co zauważa w swoim mieście, co boli, co cieszy, co złości, a za co się Supraśl jednak kocha.