Do góry

Czytelnia

Kurs Teatru ze Społecznością

Film zrealizowany w trakcie Kursu Teatru ze Społecznością w Supraślu w dniach 29.06-4.07.2015 r. Kurs realizowany jest od 2012 r. w ramach projektu Teatr Codzienny i adresowany był do osób pracujących lub chcących pracować metodami teatralnymi ze społecznościami m.in. lokalnymi. W 2015 r. uczestnicy wzieli udział w 95 godzinach zajęć: szkoleniach z metody Teatru ze społecznością, procesie tworzenia i wystawienia wypracowanego przedstawienia dla społeczności lokalnej Supraśla, prezentacjach własnych projektów i działań podejmowanych w obszarze Teatru ze społecznością.

]