Do góry

Czytelnia

Kurs Teatru Forum 2016
Teatr Forum 2016

Film przybliża idee Teatru Forum oraz dokumentuje pracę Uczestników V edycji Kursu realizowanego przez Drama Way Fundację Edukacji i Kultury. Kurs adresowany jest do osób pracujących na polu edukacji kulturalnej (m.in aktorów, instruktorów teatralnych), ale także wychowawców, pedagogów, trenerów pracujących z młodzieżą. Realizowany jest przez Fundację od 2012 roku we współpracy z  Carboard Citizens   - organizacją, która  dd 1991 roku stosuje Teatr Forum angażując i inspirując grupy najbardziej zmarginalizowane społecznie (szczególnie osoby bezdomne).