Do góry

Czytelnia

"Teatr w edukacji: teoria i polska praktyka" Alicja Jaskulska, Aldona Żejmo-Kudelska

W artykule autorki próbują przybliżyć w jaki sposób Teatr w Edukacji (TIE), umożliwia młodzieży wielowymiarowe uczenie się, poprzez kontakt z angażującą emocjonalnie historią. Autor: Alicja Jaskulska, Aldona Żejmo-Kudelska. Artykuł opublikowany w Theatre in Education: theory and Polish practice, w: Drama. Learning and Creativity, (red.) Alicja Gałązka