Do góry

Organizacja

Fundacja Artystyczna MŁYN
promocja@fundacjamlyn.pl
519 672 356

Fundacja Artystyczna MŁYN od prawie 10 lat realizuje projekty z pogranicza teatru i działań społecznych. Nie są to działania wywodzące się bezpośrednio z dramy, ani też z idei Augusto Boala, ale są im w dużej mierze pokrewne, wynikają z podobnych intuicji i poczucia społecznej misji, jaką może nieść teatr.

Działania Fundacji Artystycznej MŁYN koncentrują się w dwóch kierunkach, które w uproszczeniu można by nazwać kierunkami artystycznym i edukacyjnym. 

Kierunkiem artystycznym jest przede wszystkim działanie sceny Teatru MŁYN polegające na realizacji i eksploatacji spektakli autorskich, których scenariusze są artystyczną analizą współczesnej rzeczywistości społecznej. W swoich spektaklach Teatr MŁYN porusza wątki relacji międzyludzkich, z uwzględnieniem relacji międzypokoleniowych, problematyką dotyczącą emocji, opuszczenia, samotności, stereotypów płci, a także relacji rodzinnych i zmieniających się relacji partnerskich. W spektaklach Teatru MŁYN grają uznani aktorzy warszawskich scen, spotykają się one z uznaniem krytyków i środowiska artystycznego, a jednocześnie z wyjątkowymi reakcjami widzów, którzy w postaciach kreowanych przez aktorów odnajdują siebie i swoje problemy. Wierzymy, że dobry spektakl o tematyce zakorzenionej w rzeczywistości społecznej może być formą terapii, która nie narzuca rozwiązań, ale stawia pytania i pobudza do szukania odpowiedzi.

Drugim nurtem działań Fundacji są działania edukacyjne realizowane w ramach projektu MŁYNEK – Miejsce Kombinacji Twórczych. Z naszych zajęć i wydarzeń artystycznych dla najmłodszych, współfinansowanych przez Miasto, korzystały dzieci z kilkudziesięciu przedszkoli publicznych, tylko w tym roku współpracujemy z 20 warszawskimi przedszkolami. Nasze projekty oparte są na autorskich programach, których głównym celem jest wykorzystanie wyobraźni dziecka, jego naturalnej energii i ciekawości do działań twórczych. Celem naszych działań jest nie tylko rozwój artystyczny, ale przede wszystkim rozwój wrażliwości na świat, rozwój emocjonalny oraz poprawa komunikacji z otoczeniem. Zależy nam także na pobudzeniu uczestników do samodzielnego tworzenia, wzmocnieniu poczucia sprawczości i możliwości wpływania na rzeczywistość, które mogą być podstawą zmiany społecznej.

Sednem naszych działań jest teatr autorski - zarówno w kontekście profesjonalnego teatru repertuarowego, jak i w kontekście pracy z amatorami, którzy w naszych działaniach zawsze stawiani są w roli twórców, niezależnie od wieku, czy wiedzy. Nasze projekty artystyczne odnoszą się do współczesnej rzeczywistości, oraz koncentrują się wokół osobistego rozwoju zarówno twórców jak i odbiorców.