Do góry

Projekt

Szkoła Trenerów Dramy
Warszawa, Polska
cena do negocjacji
Od 01.06.2012 do 01.02.2018

Od 2012 r. Drama Way Centrum Szkoleń i Rozwoju prowadzi cyklicznie Szkołę Trenerów Dramy. Program Szkoły jest spójny z systemem certyfikacji Drama Way - uczestnicy przygotowywani są do uzyskania certyfikatu Trenera Warsztatu Dramowego. Jest autorskim modelem kształcenia trenerów, który oparty jest z jednej strony o wzorce brytyjskie w zakresie uczenia metody, z drugiej zaś o ugruntowaną w Polsce wiedzę i doświadczenie w obszarze szkolenia trenerów w pracy z grupą.

Aktualnie trwa rekrutacja do V edycji Szkoły Trenerów Dramy

W trakcie szkolenia:

  • przejdziesz własny proces rozwoju, który umożliwi pełniejsze przygotowanie do pracy z grupą i głębsze rozumienie działania metody dramy,
  • w trakcie wykładów poznasz psychologiczne, pedagogiczne i filozoficzne podstawy metody dramy  i sposoby jej zastosowanie w pracy z grupą,
  • doświadczysz działania  różnych narzędzi dramowych.

Program obejmuje łącznie 244 godziny szkoleniowe i jest podzielony na następujące moduły: 

  • Moduł Rozwojowy (self experience):Trening Interpersonalny (40 godzin), Grupa Rozwoju Osobistego (64 godziny) 
  • Moduł Metodyczny (professional traning):Warsztaty Szkoleniowe w zakresie metodyki pracy trenerskiej ze szczególnym uwzględnieniem metody dramy i projektów teatralnych (80 godzin)
  • Moduł Treningowy (practice, sharing experience, supervision):Trening Umiejętności Dramowych (40 godzin), realizacja autorskich warsztatów, zjazd superwizyjny (20 godzin), praktyki w projektach dramowych 

Szkoła adresowana jest w szczególności do:

  • osób pracujących z grupami, trenerów,
  • animatorów, instruktorów teatralnych,
  • coachów, terapeutów,
  • innych osób zainteresowanych metodą dramy.

Gwarancją wysokiej jakości zajęć są twórcy i trenerzy Szkoły przeszkoleni w uznanych ośrodkach dramowych w Wielkiej Brytanii (University of ExeterBADThCardboard Citizens), którzy posiadają wieloletnie doświadczenie pracy w różnych obszarach: w organizacjach pozarządowych, instytucjach publicznych, w biznesie.

Więcej informacji: http://www.centrum.dramaway.pl/szkola-trenerow-dramy