Do góry

Wydarzenie

"II NIEKONGRES ANIMATORÓW KULTURY" - STREFA TEATRU ZAANGAŻOWANEGO DRAMA WAY
Lubiąż, Polska
Od 07.07.2016 do 09.07.2016
Termin składania zgłoszeń: 
07.07.2016
wstęp wolny
agata.lewandowska@wroclaw2016.pl
Opis wydarzenia: 

Fundacja Drama Way zaprasza animatorów kultury i wszystkie osoby zainteresowane zastosowaniem metod dramy i teatru zaangażowanego społecznie na warsztaty, wykłady, interaktywną wystawę oraz spektakl Teatru Forum. Poprzez aktywny udział nasi goście będą mogli poznać przykłady metod Teatru ze Społecznością, Teatru Forum i innych technik dramowo-teatralnych.

Zapraszamy do Strefy nr 13- Strefy Teatru Zaangażowanego. W programie:

8 lipca 2016

 • 11.00 - 12.30 Gry Teatru Uciśnionych – warsztat. Warsztat koncentruje się wokół prezentacji i doświadczania gier i ćwiczeń stworzonych przez twórcę Teatru Uciśnionych, Augusto Boala, wykorzystywanych w integracji grupy i pracy nad ważnymi kwestiami społecznymi takimi jak wykluczenie czy dyskryminacja.
 • 13.00 -14.30 Augusto Boal: Gra w teatr czy gra w życie - wykład połączony z promocją książki „Gry dla aktorów i nieaktorów”. "Gry dla aktorów i nieaktorów" to klasyczna i najbardziej znana książka Augusto Boala. Przedstawia ona podstawowe zasady i przykłady nowatorskiego podejścia autora do teatru, w którym spektakl staje się narzędziem zmiany i wyzwolenia, zarówno w wymiarze indywidualnym jak i społecznym.
 • 15.00 - 16.30 Migawki z podróży – warsztat. Warsztat, podczas którego za pomocą dramy i teatru odbędziemy metaforyczną podróż w czasie i przestrzeni. Przeglądać będziemy migawki z tej podróży: jakie znaczenia się za nimi kryją? O czym świadczą? Dlaczego warto o nich pamiętać? Czy warto wyruszać w kolejne podróże? Jakie, jak i gdzie?
 • 18.00 - 20.00 Spektakl Teatru Forum – „Marzenia marzeniami”. Teatr Forum to zaangażowana społecznie forma teatru stworzona i opracowana przez brazylijskiego reżysera i pedagoga Augusto Boala - twórcę Teatru Uciśnionych (Theatre of the Opressed). Spektakle Teatru Forum tym różnią się od tradycyjnych, że dają możliwość "dopisania" dalszego ciągu spektaklu lub jego zmiany poprzez interwencje, które uczestnicy – tak zwani „widzowie - aktorzy" samodzielnie podejmują na scenie.
   

9 lipca 2016

 • 11.00 - 12.30 Opowieść i historia w pracy z grupą – warsztaty teatru ze społecznością. Warsztat koncentruje się wokół wydobywania historii oraz ich tworzenia w pracy z grupą. Pracować będziemy w oparciu o techniki dramy, które uzupełnimy krótkim komentarzem metodycznym.
 • 13.00 - 14.30 Teatr ze społecznością: wykład + prezentacja filmów o projektach. Wykład przybliży metodologię Teatru ze społecznością, tj. interaktywnych programów animacji kulturalnej, w ramach których metody teatralne i inne działania artystyczne służą do pracy ze społecznościami i owocują integracją społeczności, budowaniem poczucia tożsamości zbiorowej, podnoszeniem samooceny uczestniczek i uczestników.
 • 15.00 - 16.15 Budka zdjęciowa: pomniki o czasie. Działanie będzie nawiązywać do realizowanej obecnie edycji projektu Art Generacje. Zaprosimy naszych gości do poszukania swoich osobistych skojarzeń i znaczeń z pojęciem czasu, stworzenia ze swojego ciała i rekwizytów pomocniczych pomnika związanego z tematem czasu, a następnie wykonamy portret fotograficzny.
   

Aktywności trwające przez cały czas Niekongresu:
1. Interaktywna międzypokoleniowa wystawa portretów i opowieści. Wystawa podsumowująca pierwszy etap warszawskiej części projektu Art Generacje, w ramach którego uczestnicy przygotowywali swoją fotografię ilustrującą ich osobiste znaczenia związane z czasem. Publiczność zostanie zaproszona do udzielenia odpowiedzi na wybrane pytania postawione przez uczestników Art Generacji, towarzyszące portretom fotograficznym.
2. Pokazy krótkich filmów dokumentujących projekty Teatru Forum i Teatru ze społecznością. Zaprezentujemy filmy z kursu „Teatr Codzienny – Teatr Forum”, prowadzonego przez Adriana Jacksona, współpracownika Augusto Boala, z projektu „Art Generacje – Teatr ze społecznością 
w Pilźnie” oraz z kursu „Teatr Codzienny – Teatr ze społecznością”.
3. Interaktywna instalacja o spotkaniu i czasie. Podczas dwóch dni będziemy zbierać cytaty, myśli na temat różnego postrzegania czasu przez uczestników NieKongresu. Cytaty stworzą interaktywną instalację umieszczoną wokół stanowiska.
4. Prezentacja zjawisk Teatru Zaangażowanego Społecznie w Polsce. Zjawiska Teatru Zaangażowanego Społecznie zostaną zaprezentowane w postaci wystawowej, wokół haseł: twórcy, uczestnicy, adresaci, najważniejsza rzecz o projekcie.