Do góry

Wydarzenie

VIII edycja Szkoły Trenerów Dramy
Drama Way Centrum Szkoleń i Rozwoju
Warszawa, Chocimska 12/4
22.11.2019
aldona.kudelska@dramaway.pl
Opis wydarzenia: 

Flagowy projekt Drama Way Centrum Szkoleń i Rozwoju. Kompleksowe szkolenie z metody dramy. Szkoła Trenerów Dramy daje możliwość doskonalenia siebie, swoich umiejętności pracy z grupą i poznania różnorodnych metod trenerskich ze szczególnym uwzględnieniem metody dramy. Program Szkoły jest autorskim modelem kształcenia trenerów, stworzonym przez zespół Drama Way. Model ten oparty jest z jednej strony o wzorce brytyjskie w zakresie uczenia metody, z drugiej - o ugruntowaną w Polsce wiedzę i doświadczenie w obszarze szkolenia trenerów.

Szkoła obejmuje 3 moduły: Rozwojowy, Metodyczny i Treningowy, w trakcie których rozwijamy umiejętności i przekazujemy wiedzę z różnych obszarów: rozwoju osobistego, metod i technik dramowych oraz pracy trenerskiej.

W naszej Szkole:

  • będziesz uczestniczyć w Grupie Rozwoju Osobistego - przejdziesz własny proces rozwoju, który umożliwi pełniejsze przygotowanie do pracy z grupą i głębsze rozumienie działania metody dramy,
  • poznasz różne techniki i narzędzia dramowe,
  • nauczysz się wykorzystywać dramę w różnych kontekstach (m.in. w szkoleniach, pracy z młodzieżą, projektach teatralnych, zajęciach rozwojowych, pracy z biznesem).

Program Szkoły obejmuje łącznie 244 godziny szkoleniowe (listopad 2019 - luty 2021) i jest podzielony na następujące moduły: Rozwojowy (self experience), Metodyczny (professional traning) i Treningowy (practice, sharing experience, supervision).

Szkoła adresowana jest w szczególności do:

  • osób pracujących z grupami, trenerów
  • animatorów, instruktorów teatralnych
  • coachów, terapeutów
  • innych osób zainteresowanych metodą dramy.

Gwarantujemy wysoki poziom nauczania – Twórcy i Trenerzy Szkoły kształcili się w uznanych ośrodkach Dramowych w Wielkiej Brytanii (University of Exeter, BADTh, Cardboard Citizens).

Jak się zapisać?

System opłat ustalany jest indywidualnie.

Więcej informacji: http://www.centrum.dramaway.pl/szkola-trenerow-dramy/viii-edycja-szkoly-...

Harmonogram zjazdów: http://www.centrum.dramaway.pl/szkola-trenerow-dramy/viii-edycja-std-har...

Opinie Absolwentów STD: http://www.dramaway.pl/opinie-absolwentow/260#127

Zapraszamy!