Do góry

Karty podstawowe

PROFIL

Agnieszka Król
agnieszkakrol@op.pl
Doktorantka w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, ukończyła studia magisterskie w zakresie socjologii jak i wiedzy o teatrze UJ. Działa w organizacjach pozarządowych zajmujących się edukacja nieformalną i przeciwdziałaniem dyskryminacji realizując projekty teatru społecznego, historii mówionej czy filmów community video. Jej praca magisterska dotyczyła teatr forum na przykładzie działań grupy Jana Sasnkriti w w Indiach, który istnieje już ponad 25 lat i wpływa na zmianę rzeczywistości społecznej w Zachodnim Bengalu. W Indiach w 2010 roku uczestniczyła w Międzynarodowym Festiwalu Teatru Forum, w trakcie którego ponad 100 działaczy posługującym się TF z całego świata od Tanzani, przez Singapur do Argentyny znalazło przestrzeń do wymiany doświadczeń. Brała udział w wielu warsztatach teatralnych i poznawałą pracę metodą Teatru Forum w różnych kontekstach społecznych i kulturowych. W tym roku miała też przyjemność obserwować pracę centrum teatru forum w Rio de Janeiro (CTO) głównie w temacie walki z rasizmem. Przez ostatnie 5 lat prowadziła warsztaty i grupy Teatru Forum w różnej tematyce: przeciwdziałania przemocy w szkole, praw kobiet, praw dzieci i młodzieży, praw osób LGBTQ, sytuacji kobiet z niepełnosprawnościami. Współpracowała z różnymi organizacjami m.in. z Fundacją Dobra Wola, Teatrem Łaźnia Nowa, Fundacją Kultura dla Tolerancji oraz grupami nieformalnymi np. zakładając Samopomocową Grupę Teatralną. Regularnie prowadzi również warsztaty teatru społecznego dla grup międzynarodowych (Ukraina, Niemcy, Azerbejdżan, Francja, Austria, Islandia, Grecja), w których wspólnie łączymy działania teatralne, performatywne z podejściem opartym o socjologiczne rozumienie świata. W ich trakcie dbamy o tworzenie przestrzeni do dyskusji, tworzenie bezpieczniejszych i mniej hierarchicznych przestrzeni, w których różnorodność jest mile widziana i gdzie podejmujemy działania na rzecz widoczności grup marginalizowanych, do których należymy, lub których jesteśmy sojusznikami i sojuszniczkami. Pracowała jako badaczka w badaniach socjologicznych dotyczących wykluczenia np. Qualitative assesment of social inclusion in Małopolska, Mazowieckie and Podkarpackie (Polska): current status and good practices (Word Bank, UJ) czy dyskryminacji krzyżowej: Od kompleksowej diagnozy sytuacji osób niepełnosprawnych do nowego modelu polityki społecznej wobec niepełnosprawności. Moduł VI: Genderowy wymiar niepełnosprawności (AGH, PFRON). W tych ostatnich wykorzystano metody Teatru Forum do pogłębionej analizy socjologicznej kierując się zasadą „Nic o nas bez nas”.