Do góry

Karty podstawowe

PROFIL

Aleksandra Ostrowska
alexandraostrowska@gmail.com
Animatorka kultury, psycholożka, trenerka. Tworzy i realizuje warsztaty oraz projekty o charakterze rozwojowym, edukacyjnym, artystycznym oraz społecznym adresowane do różnych grup odbiorców. Specjalizuje się w pracy z grupami defaworyzowanymi społecznie. Od 2002 roku zdobywała doświadczenie w pracy z osobami: z diagnozą psychiatryczną, uzależnieniami, z rodzinami dysfunkcyjnymi, „dziećmi ulicy” a także z uchodźcami realizując warsztaty i programy integracji społecznej poprzez kulturę i sztukę. Realizatorka wydarzeń oraz spotkań międzypokoleniowych. Pracuje z grupami korzystając z metod pracy z ciałem, psychologii pozytywnej, teatru improwizowanego, technik kreatywności Laboratorium Edukacji Twórczej, gier Augusto Boala a także technik relaksacyjnych oraz treningu interpersonalnego. Autorka i animatorka warsztatów: filmowych, performatywnych i teatralnych, finansowanych między innymi przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.