Do góry

Karty podstawowe

PROFIL

78
Anna Wawrzycka
anna.wawrzycka@gazeta.pl
Psycholog psychoonkolog. Terapeuta simontonowski w trakcie specjalizacji. Program interwencji w terapii simontonowskiej oparty jest o założenia pozanwczo-behawioralne i odnosi się do wielu sfer ludzkiego życia. Prowadzę zajęcia dla osób z diagnozą nowotworową oraz dla osób wspierających mające na celu poprawę ich funkcjonowania w obliczu choroby. Ukończyłam szkolenie trenerskie w Amnesty International, szkolenie z dramy stosowanej w Stowarzyszeniu Praktyków Dramy STOP-KLATKA oraz kurs Teatru Forum w ramach projektu Teatr Codzienny Fundacji Drama Way.