Do góry

Karty podstawowe

PROFIL

Ewa Brzozowicz
ewa.brzozowicz@teatrpraktyczny.pl
Trenerka umiejętności miękkich i metody dramy, facylitatorka procesów grupowych, conflict coach, nauczycielka, mediatorka sądowa, reżyserka, (link do strony: www.TeatrPraktyczny .pl). Drama jest konkretnym narzędziem, którego używa prawie w każdym działaniu biznesowym i społecznym. Swoje kwalifikacje dramowo – teatralne podnosiła, biorąc udział w programach i projektach dramowo - teatralnych, kursach i warsztatach, w Polsce i za granicą: Pierwszy kontakt to warsztaty Drama w szkole z Anną Dziedzic, Drama na ulicy – w projekcie Art for social change, Rola nieujawniona - w projekcie Insight from Science, Art & Ecology w Schumacher College w Dartington . The joker's role in Boal's method - Theatre of the Oppressed, w GIOLLI Società Cooperativa Sociale, w Parmie. Teatr w Edukacji, Teatr Społecznościowy i wiele technik dramowych, – Iohn Sommers i Fiona Mc Beth, Opowiadania jako sposób pracy z agresywnymi dziećmi - Endy Kempe , Cognitive skills, Communications and learning styles and applied drama techniques for facilitating behavioral change - George Nelson. Inne szkolenia i osoby, z którymi współpracowała i od których się uczyła teatru i technik dramowych: Alfred Mehnert, Adam Rusiłowski, David Greaves , Marion Schiffers, Ryszard Kawalec, Marzena Paludan, Maja Depta, Ola Gocal, Christie Tiller, Roberto Mazzini. Przez 8 lat pracowała w Stowarzyszeniu Praktyków Dramy Stop-klatka, gdzie przez 2 lata pełniła funkcję wiceprezeski. Poznała, doświadczała, tworzyła i realizowała Teatr Forum, Teatr Społecznościowy i Teatr w Edukacji. Współautorka i realizatorka wielu projektów i programów społecznych oraz szkoleń dla dorosłych i młodzieży prowadzonych metodami interaktywnymi, w tym technikami dramowo–teatralnymi. Zakres tematyczny: Komunikacja, rozwiązywanie konfliktów, profilaktyka przemocy, twórcze relacje międzypokoleniowe, samorealizacja przez pracę,kompetencje liderskie, budowania pozycji nauczyciela, poprzez nowe umiejętności: nauczyciel jako mediator,nauczyciel w roli coacha, budowanie zespołów. Praktykowała socjodramę w ośrodku socjoterapeutycznym i w klubach młodzieżowych; Tworzyła i realizowała z młodzieżą z warszawskiej Pragi spektakle teatralne, Współtworzyła program i prowadziła zajęcia w Szkole Dramy Stosowanej… inne. Ma także doświadczenie jako aktorka w teatrach off-owych i w działaniach performatywnych. Przede wszystkim jednak realizuje model Teatr Praktyczny –Experiential learning , w którym Teatr Forum jest podstawowym narzędziem rozwojowym i edukacyjnym.