Do góry

Karty podstawowe

PROFIL

Iwona Kusak
Iwona Kusak
ikusak@interia.pl
509729123
Bielsko-Biała
Iwona Kusak – animatorka kultury, trenerka, pedagog dramy, instruktorka teatralna; absolwentka filologii polskiej na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, a także studiów podyplomowych z zakresu zarządzania kulturą (Uniwersytet Jagielloński – 2003 r.) public relations (Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej – 2012 r.) oraz studiów podyplomowych „Zarządzanie procesami edukacyjnymi w rewitalizacji, przedsiębiorczości i samorządności lokalnej” (Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie – 2016 r.). Od 2005 roku trenerka Stowarzyszenia Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL w Warszawie. Na sali szkoleniowej przepracowała ponad 1000 godzin warsztatowych. Prowadziła m.in. szkolenia w ramach programów: Akademia Kobiet Aktywnych (program realizowany w 2007 roku na terenie całej Polski w ramach projektu pt.: „STEREOTYP, a równe szanse kobiet i mężczyzn w środowiskach wiejskich” przez Departament do Spraw Kobiet, Rodziny i Przeciwdziałania Dyskryminacji w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej), Poakcesyjnego Programu Wspierania Rozwoju Obszarów Wiejskich (program realizowany przez Rząd Polski we współpracy z Bankiem Światowym w latach 2008-2011) , Programu Rozwoju Bibliotek (program realizowany w Polsce przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego ze środków Fundacji Bila i Melindy Gates w latach 2008-2014), projektu Biblioteka miejscem wielu kultur (FRSI 2013-2014) oraz programu Narodowego Centrum Kultury – Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne (realizacja w latach 2013-2015). Od 2013 roku animatorka programu Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne. Kierownik Domu Kultury im. Wiktorii Kubisz działającego w strukturach Miejskiego Domu Kultury w Bielsku-Białej. Pomysłodawczyni i realizatorka wielu wydarzeń oraz projektów kulturalnych i społecznych.