Do góry

Karty podstawowe

PROFIL

Katarzyna Markowska
katka.mb@gmail.com
Ukończyła Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji na Uniwersytecie Warszawskim, w ramach programu Socrates Erasmus odbyła roczne studia dramy stosowanej w Exeter University (Wielka Brytania, School of Performence Art, Department of Drama), gdzie uzyskała stopień MA (Master of Art). Przez sześć lat kształciła się jako aktorka pantomimy w Warszawskim Studio Pantomimy przy Teatrze na Woli. W 2014 r. była autorką i realizatorką projektu „Teatr ze społecznością w Pilźnie”, którego kontynuacją i rozbudową stał się program Art Generacji 2015-16. Współpraca przy realizacji projektów dramowych z dziedziny edukacji, psychoedukacji, terapii poprzez sztukę, animacji oraz edukacji kulturalnej m.in. w Stowarzyszeniu Praktyków Dramy "STOPKLATKA" oraz Centrum Praw Kobiet. Inicjatorka, współzałożycielka oraz Prezeska Fundacji Sztuka Ciała, zajmującej się tworzeniem i rozpowszechnianiem dzieł z dziedziny teatru ruchu. Przez 4 lata aktorka Teatru Pantomimy MIMO, brała udział w projektach teatralnych wykorzystujących różne konwencje i środki wyrazu. Przez dwa lata pracowała jako lider socjoterapeuta w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii "Kąt".