Do góry

Karty podstawowe

PROFIL

Marzena Koniuszewska
marzena.koniuszewska@strazmiejska.waw.pl
Z wykształcenia pedagog, socjoterapeutka, współpracowałam z organizacjami pozarządowymi w ramach profilaktyki uniwersalnej. Swoje doświadczenia zdobywałam w Referacie Profilaktyki Straży Miejskiej m.st Warszawy. Od 5 lat koordynuję projekt „Teatr na Straży” w ramach którego realizuję się jako współtwórca i realizator spektakli dla dzieci i młodzieży z wykorzystaniem technik dramy i Teatru Forum wraz z zespołem koordynatorów ds. profilaktyki.