Do góry

Karty podstawowe

PROFIL

Miłosz Pietruski
mpietruski@gmail.com
Ukończyłem Akademię Teatralną im. Aleksandra Zelwerowicza na Wydziale Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku. Pracowałem jako aktor w teatrach takich jak: Teatr Wierszalin, Teatr Dramatyczny w Białymstoku, Teatr Afisz w Toruniu. Obecnie jestem także wykładowcą Akademii Teatralnej. Przeprowadziłem wiele warsztatów teatralnych i aktorskich skierowanych do profesjonalnych aktorów, amatorów, młodzieży, dzieci, seniorów, społeczności wiejskich, osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz więźniów osadzonych w zakładzie karnym w Białymstoku. W 2016 roku ukończyłem Kurs Teatru ze społecznością.