Do góry

Karty podstawowe

PROFIL

Monika Kisła
kisla@o2.pl
607-77-77-18
Wołomin
Aktorka ZASP, certyfikowany terapeuta uzależnień KBdsPN, absolwentka WSPS (resocjalizacja) i KUL (profilaktyka i terapia uzależnień). Członek Zarządu Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci SZANSA. Od 2006r. tworzy i reżyseruje spektakle wykorzystując w swojej pracy dramę i elementy TF. Współtwórca młodzieżowego teatru wprost, opiekun i reżyser młodzieżowego Teatru przy Fabryczce. Od 2009r. realizuje spektakle z pacjentami Ośrodka Readaptacyjno-Rehabilitacyjnego w Anielinie. Współtworzy i realizuje projekty w obszarze profilaktyki uzależnień: 2008-2012 NIEbraNIE (Dżoker) 2012-nadal decyzJA (aktorka i Dżoker). Współtwórca projektu Teatr Forum – Tak! Zróbmy to! Uczestniczyła w specjalistycznych szkoleniach prowadzonych m.in. przez Johna Somersa i Adraiana Jacksona. Zafascynowana Teatrem Forum i Fundacją DramaWay.