Do góry

Karty podstawowe

PROFIL

Monika Wyrzykowska
wyrzyk.m@gmail.com
Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Przez 15 lat zarządzała zespołami ludzi, relacjami z klientem i projektami w bankach. Założycielka Fundacji Alabaster zajmującej się wspieraniem osób z chorą skórą. Prowadziła wiele warsztatów z wykorzystaniem metody dramy z pracownikami służby medycznej i osobami chorymi. Od 2009 roku zajmuje się animacją kultury, arteterapią, dramą i teatrem. Instruktorka arteterapii. Certyfikat Narodowego Centrum Kultury uzyskała po zakończeniu dwuletniego kursu Arteterapia – Kultura przeciw Wykluczeniu. Prowadziła wiele warsztatów dramowych i teatralnych z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi, w szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach wyższych. Ukończyła Szkołę Trenerów Dramy „Drama Way”. Współpracuje z różnymi grupami teatralnymi działającymi w obszarze teatru zaangażowanego, w tym z Fundacją Drama Way w ramach projektu ART-GENERACJE. Pracuje głównie jako scenografka, scenarzystka i reżyserka.