Do góry

Karty podstawowe

PROFIL

Patrycja Bartoszak
patrycja.bartoszak@gmail.com
Trener dramy, arteterapeutka, teatrolog, pedagog specjalny, studentka reżyserii teatru dzieci, młodzieży i teatrów amatorskich na PWST we Wrocławiu.Założycielka i właścicielka Sztuki Niepowtarzalnej. Tworzy i realizuje warsztaty, treningi oraz projekty o charakterze edukacyjnym, rozwojowym, społecznym, artystycznym adresowane do różnych grup odbiorców. Specjalizuje się w pracy z grupami defaworyzowanymi społecznie. Od 2011 roku prowadzi Teatr Terapeutyczny OD- NOWA, którego aktorami są dorosłe osoby niepełnosprawne. Również od 2011 roku jest zaangażowana w tematykę mniejszości seksualnych, współpracuje z Festiwalem Parada Równości oraz Festiwalem Równe Prawa do Miłości, w ramach którego zorganizowała warsztaty dramowe i wyreżyserowała performens ,,Poczułem dłoń”. W maju 2014 wydała książkę, pt. ,,Teatroterapia. Teatr jako metoda terapeutyczna.” Obecnie studentka Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej we Wrocławiu, na kierunku: Reżyseria teatru dzieci i młodzieży.