Do góry

Karty podstawowe

PROFIL

Paweł Leśniewski
absolwent pedagogiki o specjalizacji resocjalizacja nieprzystosowanych społecznie oraz pedagogiki sądowo-penitencjarnej, pedagog, socjoterapeuta, kurator sądowy; a także prezes Stowarzyszenia W Pół Drogi będącego inicjatywą specjalistów z różnych branż, którzy od wielu lat aktywnie działają w instytucjach państwowych oraz pozarządowych na rzecz osób wykluczonych społecznie." 2013- 2016 WSNS PEDAGOGIUM- STUDIA DOKTORANCKIE 2011 – 2012 WSNS PEDAGOGIUM-STUDIA PODYPLOMOWE SOCJOTERAPIA 2009-2011 WSNS PEDAGOGIUM- STUDIA MAGISTERSKIE Pedagogika sądowo-penitencjarna