Do góry

Karty podstawowe

PROFIL

Weronika Brączek
w.braczek@gmail.com
Warszawa
Absolwentka animacji społeczno-kulturalnej, studium fotografii i arteterapii. Zajmuje się organizacją wydarzeń kulturalnych i realizacją projektów społecznych, edukacyjnych i badawczych. Realizatorka projektów międzykulturowych m.in o polskiej emigracji na wschodzie Europy "Jan Kowalski na emigracji", "Włącz nas - międzykulturowa animacja społeczna na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych dzieci cudzoziemskich" w Argentynie, "Wędrujące opowieści" na Podlasiu. Z Fundacją dla Wolności związana od 2015 roku jako wychowawca dzieci i młodzieży w Ośrodku dla Cudzoziemców Warszawa-Targówek oraz edukatorka prowadząca warsztaty międzykulturowe „4 strony świata". Współautorka scenariuszy zajęć lekcyjnych z zakresu migracji przygotowanych na zlecenie Urzędu ds. Cudzoziemców. W TR Warszawa zajmuje się pozyskiwaniem funduszy. Od kilku lat związana z Drama Way Fundacją Edukacji i Kultury jako prowadząca i koordynatorka projektów z zakresu Teatru Zaangażowanego Społecznie. Koordynatorka projektu "Teatr Codzienny" Drama Way.