Do góry

Karty podstawowe

PROFIL

Władysław Pitak
wpitak@wp.pl
+48600809254
Koszalin
Wykształcenie: wyższe +podyplomowe: - Studium Teatralne III stopnia COMUK (absolutorium,instr.teatr.kat I, W-wa-1975 r. - Państwowy Egzamin MKiS (dyplom aktora estrady, W-wa 1979) - Kwalifikacja MKiS (certyfikat aktora kat.A z uprawn. reżysera, W-wa 1979) - Pomorska Akademia Pedagogiczna (dyplom z wyróżnieniem mgra pedagogiki kultury, Słupsk-1983) - Studium Relaksacji i Muzykoterapii (certyfikat CIDOTAM,Bydgoszcz 1985) - Podyplomowe Studium Logopedyczne UG (dypl. logopedy, Gdańsk-1987) - Studium Zaburzeń Mowy i Psychoterapii (certyfikaty w zakresie psychoterapii rodzin i jąkania wczesnodziecięcego, PFZM Lublin 1992) - Katolicki Instytut Zarządzania (certyfikat w zakresie zarządzania "organizacjami przyszłości", Gliwice 2002) - SEDNA- Ośrodek Edukacji Psychologicznej (certyfikat w zakresie Analizy Transakcyjnej- gier psychologicznych DDA,Warszawa 2006) - Ostatnie stanowisko: dyrygent wokalny; w: UTW -Politechnika Koszalińska 15 października 2017 – 21 marca 2018 Koszalin UTW - Politechnika Koszalińska - dyrygent Zespołu Wokalnego "UNI -VERSUM" . Poprzednie stanowisko: wykładowca; w: Akademia Muzyczna w Gdańsku 1983–1986 Przedmiot: kultura żywego słowa w mowie i śpiewie . Poprzednie stanowisko: wykładowca; w: Akademia Pedagogiczna w Słupsku Trening aktorski w kształceniu zdolności Twórczych dzieci i młodzieży .