Do góry

Projekt

Karty podstawowe

Otwieracz
Gmina Dębno
Finansowane przez Urząd Gminy Dębno
Od 01.04.2015 do 01.06.2015

Program profilaktyczny OTWIERACZ realizowany przez firmę Karimba oraz Gruntownia to kompleksowe podejście do szukania odpowiedzi na potrzeby dzieci, rodziców oraz nauczycieli.

Od dawna wiadomo, że poczucie własnej wartości i uznanie grupy to główne potrzeby dzieci w wieku szkolnym, a zarazem kluczowe czynniki przeciwdziałające podejmowaniu zachowań ryzykownych. Równie ważne w tym wieku jest zbudowanie poczucia własnej skuteczności poprzez wzmocnienie przekonania „Ja – mogę”. Chroni to przed pojawieniem się wyuczonej bezradności i wycofania z życia społecznego grupy.

Program Otwieracz zrealizowany był w 9 szkołach w gminie Dębno i zawierał trzy tematy:

Niemoc to przemoc - warsztaty z zakresu profilaktyki przemocy , celem było podniesienie umiejętności radzenia sobie ze złością oraz stawiania granic, udzielania i szukania pomocy.

Tylko nie myśl o białym niedźwiedziu - warsztaty z zakresu profilaktyki uzależnień.

Mówię NIE, ponieważ... - warsztaty z zakresu asertywności z elementami profilaktyki cyberprzemocy.  

Wszystkie warsztaty realizowane były za pomocą dramy stosowanej.

Ewaluacja warsztatów wykazała, że 91%, czyli 127 uczestnikom, warsztaty podobały się (50 osób) lub bardzo się podobały (77 osób). 6% uczestników wskazało, że trudno im ocenić zajęcia, 1% osób zajęcia nie podobały się, a 2% respondentów stwierdziło, że warsztaty bardzo im się nie podobały.

Z wypowiedzi uczestników warsztatów „Niemoc to przemoc” uczniowie i uczennice najczęściej zapamiętywali, że:

„Zawsze jest rozwiązanie” –Przykładowe wypowiedzi w tej kategorii to: „Mogę postąpić w inny sposób, niż myślałam”, „Zawsze jest wyjście z trudnej sytuacji”.

„Trzeba udzielić pomocy” –wypowiedzi dotyczyły przekonania o potrzebie natychmiastowego reagowania, szukania wsparcia. Przykładowe wypowiedzi w tej kategorii to: „Żeby pomagać innym, gdy ktoś jest krzywdzony”, „Dowiedziałam się, że warto pomagać innym i nie czekać z pomocą”.

Z wypowiedzi uczestników warsztatów „Tylko nie myśl o białym niedźwiedziu” uczniowie i uczennice najczęściej zapamiętywali, że:

„Narkotyki są szkodliwe” – wypowiedzi w tej kategorii, to: „narkotyki szkodzą zdrowiu”, „Gdy chce się być zdrowym nie sięgaj po żadne z tych rzeczy”.

„Należy być asertywnym” – w tej kategorii znalazły się zdania świadczące o przekonaniu, że bycie asertywnym pomaga. Przykładowe wypowiedzi w tej kategorii, to: „Musimy rozróżniać koleżeńską przysługę od wykorzystywania”, „Że trzeba mieć zawsze swoje zdanie”.

Z wypowiedzi uczestników warsztatów „Mówię nie, ponieważ…” uczniowie i uczennice najczęściej zapamiętywali, że:

„Warto walczyć o swoje”, „Warto pamiętać, żeby się nie poddawać, być stanowczym, nieuległym”,  „By pilnować tego co robię, sprawiedliwość nam odpłaci”,  „Że nie powinno się mścić na człowieku”.

Projekt Otwieracz zrealizował swoje cele, co potwierdziła ewaluacja warsztatów.