Do góry

Projekt

Karty podstawowe

Teatr Forum na Oddziale
Warszawa
projekt wolontarystyczny
Od 01.06.2016 do 01.08.2016

Teatr Forum na Oddziale to zajęcia warsztatowe prowadzone na Oddziale Leczenia Nerwic dla Młodzieży w Zagórzu podczas turnusu terapeutycznego. W trakcie spotkań młodzież stworzy dwa spektakle Teatru Forum, które zaprezentuje sobie nawzajem oraz kadrze terapeutycznej Oddziału.

Zajęcia z Teatru Forum mają na celu zintegrowanie grupy obecnej podczas turnusu oraz zaszczepienie w  nich poczucia sprawstwa do działania i zmiany trudnych sytuacji życiowych, które są im bliskie. Dodatkowym elementem jest prezentacja spektakli sobie nawzajem oraz kadrze terapeutycznej. Ma to na celu sprowokowanie do głębszych dyskusji o problemach, jakie doświadczają pacjenci Oddziału, a także spróbowanie znalezienie pozytywnego rozwiązania.