Do góry

Projekt

Karty podstawowe

WIELOGŁOS - program profilaktyki alkoholowej
Warszawa
Projekt współfinansowany przez Miasto Stołeczne Warszawa
25.09.2014

Projekt Fundacji Edukacji i Kultury Drama Way.

„Wielogłos" to program profilaktyczny wzorowany na formule Teatru w Edukacji (ang. Theatre In Education- TIE). Formuła ta wykorzystuje spektakl teatralny oraz techniki dramowe by w oparciu o historię konkretnego bohatera poruszać zagadnienia istotne społecznie.

„Wielogłos" jest programem z zakresu profilaktyki alkoholowej realizowanym z młodzieżą gimnazjalną i licealną. Jego celem jest uświadamianie konsekwencji używania alkoholu oraz uwrażliwienie młodzieży na problem skutków podejmowanych decyzji. Warsztaty stanowią forum do rozmowy, wymiany myśli i poglądów, dzielenia się refleksjami - unikamy tu metod stricte dydaktycznych, dawania gotowych recept czy prostych rozwiązań. 
W trakcie programu młodzież poznaje historię 16- letniej Majki- uczennicy liceum. Majka na prośbę przyjaciół kradnie alkohol i wspólnie ze swoją „paczką" upija się na wycieczce szkolnej. Konsekwencją tej sytuacji może być wydalenie ze szkoły. 
W trakcie warsztatów młodzież wspólnie z prowadzącymi zastanawia się nad pytaniem: jakie są długofalowe konsekwencje tej decyzji? Czy decyzja była świadoma? Co teraz może zrobić Maja?

W roku 2012 programem zostało objętych 360 uczniów i 40 pedagogów gimnazjów z terenu Dzielnicy Wilanów. Zadanie zostało zrealizowane dzięki dofinansowaniu ze środków Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy.