Do góry

Projekt

Karty podstawowe

Z bajką w świat emocji
Kraków/Warszawa
fundusze przedszkolne
https://skin.onilacare.com/7-benefits-of-putting-ice-on-skin/
06.09.2017

Cykl dziesięciu bajek skierowany jest do dzieci i sprzyja rozwijaniu ich inteligencji emocjonalnej. Bajki dotyczą tematów radzenia sobie z trudnymi emocjami.

Dzięki uczestnictwu w bajkach, dzieci nabywają potrzebnych umiejętności, pogłębiają swoją empatię i wiedzę dotyczącą emocji. Dzięki temu zwiększają swoje szanse na lepsze zarządzanie swoimi i cudzych emocjami w przyszłości. Ta kompetencja jest jedną z najsilniej skorelowanych z poczuciem szczęścia i sukcesem zawodowym (Salovey i Mayer, What is emotional intelligence? W: Emotional development and emotional intelligence: educational implications).

Tematy dziesięciu bajek:

Po co są emocje? – bajka wprowadza w temat emocji, po co są, czemu służą, jakie emocje ludzie przeżywają.

Złość – bajka uczy jak radzić sobie ze złością w sposób konstruktywny tak, aby nie ranić ani siebie, ani innych.

Optymizm – bajka koncentruje się na pozytywnym interpretowaniu świata. Uczy jak kształtować w sobie pozytywne nastawienie z myślą „uda mi się” i „dam radę”.

Wstyd – bajka dotyczy sposobów radzenia sobie ze wstydem. Zachęca do pokonywania go i angażowania się w nowe, nieznane aktywności.

Zazdrość – bajka wprowadza w temat zazdrości i uczy jak sobie z nią radzić w sposób konstruktywny.

Radość – bajka dotyczy poszukiwania radości. Zajęcia uczą podążać za głosem swojego serca. Dzięki niej uczestnicy dowiedzą się po, co jest radość i jak można ją wykorzystać m.in. w uczeniu się i poznawaniu życia.

Smutek – bajka jest o tym, jak można pocieszać siebie i innych.

Duma – bajka uczy dzieci poczucia dumy ze swoich działań, umiejętności cech. Zajęcia mają na celu budowanie poczucie własnej wartości uczestników.

Strach – bajka skupia się na oswajaniu strachów. Dzięki niej dzieci uczą się, że strach jest pomocny – chroni nasze życie, ale również czasami nas ogranicza.

Wdzięczność – bajka ma na celu uwrażliwić dzieci na poczucie wdzięczności do swoich bliskich. Dzięki temu pomaga nawiązywać głębokie i satysfakcjonujące relacje w przyszłości.

Jak pracujemy?

Dzieci wcielają się w role bohaterów, których zadaniem jest pomóc postaciom, przeżywającym takie trudne emocje jak złość, smutek, zazdrość lub nieumiejących nazwać swoich emocji. Poprzez ciekawą fabułę i zadania do wykonania dzieci mają możliwość przećwiczenia konkretnych zachowań. Bajki kończą się szczęśliwie, co zapewnia dzieciom poczucie sukcesu i sprawczości.

W swojej pracy łączymy teatr oraz sztukę, korzystamy z inspirujących instrumentów intuicyjnych w celu edukowania dzieci. Podczas bajek wykorzystujemy:

Dramę - dzięki której dziecko ma szansę doświadczyć konkretnych sytuacji i zachowań;

Arteterapię – dzięki której dziecko otwiera się w twórczej wypowiedzi;

Terapię dźwiękiem – dzięki wykorzystaniu instrumentów intuicyjnych (bębny, dzwonki, tingsze i inne) dziecku łatwiej pokonać nieśmiałość w wejściu w rolę.