Do góry

Czytelnia

„Bez względu na to, czy mówimy o aktorach zespołów zawodowych, czy amatorskich, ta książka próbuje w każdym rozbudzić ten teatr, który nosi w sobie każdy człowiek. Jesteśmy teatrem, nawet jeśli go nie robimy”. 

A. Boal. Gry dla aktorów i nieaktorów. 

Wywiad na temat specyfiki metody dramy i możliwości jej użycia w trakcie szkoleń. Wywiadu udzieliły Maria Depta-Jędrzejczak (Maria Depta), Eliza Gniado oraz Aldona Żejmo-Kudelska. Wywiad został opublikowany w newsletterze CPiK SWPS w Warszawie w październiku 2010 oraz na portalu Nowoczesna Firma w listopadzie 2011.

...

Artykuł Antoniny Mużdżak napisany w oparciu o pracę zaliczeniową w ramach II Edycji Szkoły Trenerów Dramy. Refleksje dotyczą jednego z aspektów bycia trenerem dramy, a mianowicie mądrości i eksperckości.

...

W artykule autorka wyodrębnia typy narracji oraz zastanawia się czy i jak wpływają one na ostateczny kształt i treść historii tworzonych w dramie. Autor: Aldona Żejmo-Kudelska. Artykuł opublikowany w Terapia w resocjalizacji cz. II ujecie praktyczne, pod redakcją Andrzeja Rejznera i Pawła Szczepaniaka, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2009

...

Artykuł Aleksandry Gajdy mówiący o technikach pracy z bajką metodami dramy w edukacji elementarnej.

 Gajda, A. (2011). Praca z bajką metodą dramy w edukacji elementarnej. [w:] M. Kołodziejski, M. Szymańska (red.) Edukacja artystyczna jako twórcza. Perspektywy - Dylematy - Inspiracje.: Płock: Wydawnictwo Naukowe PWSZ

...

Artykuł opisuje projekt adresowany do osób przebywających w placówkach resocjalizacyjnych i rozpoznanych jako prezentujące zachowania agresywne w sytuacjach trudnych. Autor: Alicja Jaskulska (Dopierała). Artykuł opublikowany w pracy zbiorowej pod redakcją Katarzyny Markowskiej-Byczek "Drama stosowana jako narzędzie społecznej interwencji.

...

Wywiad Kamili Witerskiej z Aldoną Żejmo-Kudelską na temat jej rozumienia dramy (m.in. definicji, głównych założeń dramy, najlepszych i najtrudniejszych doświadczeń dramowych, ulubionych metod pracy i odwołań teoretycznych).Wywiad jest elementem książki Kamili Witerskiej Drama. Przewodnik po koncepcjach, technikach i miejscach, wyd. DIFIN.  

...

Wywiad Kamili Witerskiej z Marią Deptą na temat jej rozumienia dramy (m.in. definicji i głównych założeń i obszarów dramy, najlepszych i najtrudniejszych doświadczeń dramowych, ulubionych metod pracy, sposobów pisania scenariuszy, odwołań teoretycznych). Wywiad jest elementem książki Kamili Witerskiej "Drama. Przewodnik po koncepcjach, technikach i miejscach" wyd.

...

Artykuł Iwony Borowskiej, napisany w ramach pracy zaliczeniowej Szkoły Trenerów Dramy Drama Way. W swojej pracy, na bazie własnych doświadczeń zawodowych, autorka pokazuje korzyści i trudności wynikające z prowadzenia metodą dramy zajęć językowych oraz warsztatów rozwojowych dla młodzieży.

...

Artykuł dotyczy wprowadzania metody Teatru Forum do zakładów zamkniętych na przykładzie spektaklu "Pierwszy dzień wolności", który został zrealizowany przez Drama Way Fundację Edukacji i Kultury. Premiera spektaklu odbyła się 9 czerwca 2017 roku w Areszcie Śledczym Warszawa - Służewiec. 

Arykuł ukazał się w miesięczniku "Teatr" w listopadzie 2017 roku. 

...

Poniższy tekst jest drugim z cyklu artykułów Marii Depty i Aldony Żejmo – Kudelskiej „ Augusto Boal - życie i dzieło”, którego celem jest przybliżenie polskim czytelnikom biografii Augusto Boala i chronologiczne zestawienie jej z rozwojem wypracowanych przez niego metod teatralnych. W pierwszej części autorki opisały dzieciństwo i młodość twórcy Teatru Uciśnionych.

...